Home > 13 - Antema > AN 1 – Masina, Masina

AN 1 – Masina, Masina

July 20th, 2009 lova

Masina, Masina
Jehovah Tompo!
Feno ny voninahitrao
Izao rehetra izao,
ry Tompo ô! Amena.

Categories: 13 - Antema