Home > 13 - Antema > AN 15 – Voninahitra amin’ny avo indrindra

AN 15 – Voninahitra amin’ny avo indrindra

August 17th, 2009 nivo

Voninahitra amin’ny avo indrindra ho an’Andriamanitra, ary fiandrianana ho Anao, ry Tompon’ny tompo! Miankohoka eo anatrehanao izahay.

:,: Derao, hobio ny Anaran’i Jehovah! Azy anie ny dera sy ny laza ety an-tany ka hatrany an-danitra! Dia hamasino izahay, ry Tompo ô, hitoeran’ny voninahitrao.:,:

Voninahitra amin’ny avo indrindra, ho an’Andriamanitra, ary fiandrianana ho Anao, ry Tompon’ny tompo! Miankohoka eo anatrehanao izahay.

Categories: 13 - Antema