Home > 13 - Antema > AN 17 – Manopy ny masoko ho amin’ny tendrombohitra aho

AN 17 – Manopy ny masoko ho amin’ny tendrombohitra aho

August 17th, 2009 nivo

Manopy ny masoko ho amin’ny tendrombohitra aho. Avy aiza ny famonjena ahy? Ny famonjena ahy avy amin’i Jehovah, izay namorona ny lanitra sy ny tany. Jehovah no Mpiaro anao. Ny Tompo no fialofanao eo amin’ny ankavananao. Ny masoandro tsy hamely anao amin’ny atoandro na ny volana nony alina. Jehovah hiaro anao amin’ny ratsy rehetra. Hiaro ny fanahinao Izy na mivoaka na miditra, hatramin’izao ka mandrakizay; Jehovah hiaro anao amin’ny ratsy rehetra hatramin’izao ka ho mandrakizay. Haleloia! Amena.

Categories: 13 - Antema