Home > 13 - Antema > AN 23 – Hoderaina ny Anaranao, ry Andriamanitra ô

AN 23 – Hoderaina ny Anaranao, ry Andriamanitra ô

August 17th, 2009 nivo

Hoderaina ny Anaranao, ry Andriamanitra ô! Tompo be fahasoavana, mba henoy ny vavakay! Ry Mpanjakan’ny mpanjaka ô! Raiso ny fifonanay! O ry Tompo Mpampionona, mba henoy ny vavakay! Mihainoa ny vavakay, mihainoa ny vavakay! Tompo tia sy Mpamindra fo! Mihainoa anay. Amen!

Categories: 13 - Antema