Home > 13 - Antema > AN 24 – Miderà ny Tomponao

AN 24 – Miderà ny Tomponao

August 17th, 2009 nivo

:,: Miderà ny Tomponao:,:
Ry Jehovah Tomponay, tafavory izahay; avy hankalaza Anao izahay vahoakao.
Faly, ravo izahay noho ny soa azonay; tonga mba hisaotra Anao voavotrao
Saotra tsara entinay, hira no asandratray mba ho fiderana Anao Rain’izao rehetra izao
(Famaranana :)
Derao, derao, dera no omena Anao

Categories: 13 - Antema