Home > 8.04 - Amin'ny hariva > 722 – He, alina ny andro

722 – He, alina ny andro

August 20th, 2009 fred

1. He, alina ny andro,
Ka mba esorinao;
Ny fahotako maro,
Mba tsy ho hitanao:
Reseo ny mpamely
Ny zanakao, ry Ray;
Iraho ny anjely
Hiambina anay.

2. Raha maizina ny tany,
Ny andro tapitra,
Tsaroanay ihany
Ny fasa-maizina;
Arovy lalandava
Izahay, ry Tomponay,
Ka aoka ho mazava
Ny hitsangananay.

Categories: 8.04 - Amin'ny hariva