Home > 8.03 - Amin'ny maraina > 714 – Jehovah Zanahary

714 – Jehovah Zanahary

August 20th, 2009 fred

1. Jehovah Zanahary,
Izahay midera Anao;
Ny alina nanjary,
Ho firaketanao.
Maraina izao ny andro,
Ka lazao ny maizina,
Savao, ry Masoandro,
Izay Iahoriana.

2. Ry kintan’ny maraina,
Jesosy Havanay,
Arovinao ny aina,
Tahio izahay;
Ny asanay anio
Mba hasoavinao.
Ny dianay tariho
Ho any aminao.