Home > 8.03 - Amin'ny maraina > 716 – Ry Tompo ô, tahio

716 – Ry Tompo ô, tahio

August 20th, 2009 fred

Ry Tompo ô, tahio,
Izao dianay izao;
Ny lehibe ampio,
Ny kely mba tezao,
Fa ny Anaranao, no iaingana anio;
Tantano sy vimbino
An-dàlana izahay.