Home > 8.05 - Amin'ny sakafo > 728 – Atreho ny sakafonay

728 – Atreho ny sakafonay

August 21st, 2009 fred

Atreho ny sakafonay,
Jehovah , Mpanome ny soa;
Velominao ny tenanay,
Ny sainay hatanjaho koa.

Categories: 8.05 - Amin'ny sakafo