Home > 8.06 - Ny handeha lavitra > 732 – Veloma indrindra, ry havana ô!

732 – Veloma indrindra, ry havana ô!

August 21st, 2009 fred

1. Veloma indrindra, ry havana ô!
Veloma, e, mandrampihaona;
Ry Tompo, vimbino an-dalana ao
Ny havana izay vao handeha;
Ka ny mifanao
Veloma izao
Tahio, mba ho tafahaona!

2. Ry Jeso Mpamonjy, tariho izahay
Hihaona indray ao ambony,
Hiara-pinaritra mandrakizay,
Rehefa tafita ny ony,
Hiara-manao
Ny hira vaovao,
Fa tsy mba hisaraka intsony!