Home > 2.03 - Ny fiainany > 85 – Avelao isika izay te ho tia

85 – Avelao isika izay te ho tia

August 4th, 2009 nivo

1. Avelao isika
Izay te ho tia
Ny Mpanavotra antsika,
Hanaraka Azy.

2. Aoka ho fantantsika
Ny fitiavany
Sy ny anton’ny asany
Hiderantsika Azy.

3. Be ny fiantrany,
Nijery ny ory,
Tratran-dRainy nialany
Ho teraka olona.

4. Be ny fiantrany,
Nijaly ka maty
Hamonjeny ny mpanota,
Ka Izy hisaorana.

Categories: 2.03 - Ny fiainany