Home > 2.06 - Ny fiakarany > 160 – Kristy Mpanjaka

160 – Kristy Mpanjaka

July 17th, 2009 tsifa

1. Kristy Mpanjaka
Mendrika hoderaina
Izy no mitàna
Antsika ho velona aina
Derao, derao
Ilay Mpanjakanao !

2. Kristy Mpanjaka
Mendrika ho hajaina
Izy no mifona
Ho antsika novonjena
Hajao, hajao
Ilay Mpanjakanao !

3. Kristy Mpanjaka
Mendrika ny hibiana
Izy no hitsena
Ny olo-notahiana
Hobio, hobio
Ilay Mpanjakanao !

Categories: 2.06 - Ny fiakarany