Home > 11 - Litania > 818 – Ry Zanakondry ô, Mpisolo ny mpanota

818 – Ry Zanakondry ô, Mpisolo ny mpanota

July 20th, 2009 toky

Ry Zanakondry ô, Mpisolo ny mpanota!
Mamindra fo aminayl
Ry Zanakondry ô, Mpisolo ny mpanota!
Mamindra fo aminay.
Ry Zanakondry ô, Mpisolo ny mpanota!
Omeo anay ny fiadananao!
Tompo ô, mba miantrà!
Mamelà re, ny helokay!
Niara-nanota izahay tamin-drazanay,
Ka tsy mba madio, fa ratsy ny toetray!
Ry Tompo ô, aza ataonao aminay araka ny fahotanay,
Ka aza averina aminay ny helokay!
Henoy ny hatakay.
Ka raisonao ny fifonanay
Amen!

Categories: 11 - Litania