Home > 03 - Ny Fanahy Masina > 178 – Avia Fanahy ô, midina Hianao

178 – Avia Fanahy ô, midina Hianao

August 18th, 2009 nivo

1. Avia Fanahy ô!
Midina Hianao
Hanova ny fo vatonay
Ho tonga fo vaovao.

2. Izay afafinay.
Tondrahan-drano koa,
Tsy mety misy vokatra
Raha tsy ambininao.

3. Fenoy ny herinao
Ny fon’ny olona
Hamelona finoana
Sy fitiavana

4. Fanahy Masina ô!
Tahio ny asa atao.
Ampandrosoy ao am-po
Ny hasoavanao.

Categories: 03 - Ny Fanahy Masina