Home > 03 - Ny Fanahy Masina > 180 – Ny Tompo, raha vao nanao veloma ny taty

180 – Ny Tompo, raha vao nanao veloma ny taty

August 18th, 2009 nivo

1. Ny Tompo, raha vao nanao
Veloma ny taty,
Namela ny Mpananatra
Ho arony.

2. Dia tonga Izy hanome
Ny hery mahasoa,
Dia hery fanadiovana
Ny fo tokoa.

3. Malemy ny fibitsiny,
Kanefa mora re,
Mahazo fiononana
Izay mandre.

4. Tsinjovy, ry Fanahy ô!
Ka iantrao izahay;
Amboary ho tempolinao
Ny tenanay.

Categories: 03 - Ny Fanahy Masina