Home > 7.15 - Ady masina sy fandresena > 650 – Miambena mivavaha, fa tsy fantatrao

650 – Miambena mivavaha, fa tsy fantatrao

July 19th, 2009 toky

1. Miambena mivavaha, fa tsy fantatrao
Na ny andro, na ny ora fe-potoanao;
Ny Mpanjaka masina ho tonga tampoka
Hampaneno ny trompetra ao andrahona.

2. Amboary ny fanilon’ny finoana
Sy ny solika fitaiza voaomana,
Ka velomy re ny afom-pitiavana,
Mba hidiranao an-dapam-pifaliana.