Home > 7.16 - Fahafatesana - fitsanganana amin'ny maty > 656 – Maty malala, ka ory ny fo!

656 – Maty malala, ka ory ny fo!

July 20th, 2009 toky

1. Maty malala, ka ory ny fo!
Lasa tiana ka mafy manjo!
Nefa isika tsy dia mba mamoy,
Fa manantena hihaona indray:

Fiv : Ao aminao, Tompo izy izao
Tsy mba marary na misy manjo!
Nentina any ambony madio
Dia ho sambatra mandrakizay

2. Mba notandremana fatratra koa,
Nefa tsy tapa, fa lasa izao;
Eny, ry Tompo! Ekena tokoa
Izay sitrakao, fa izany no soa:
Ao aminao, sns…

3. Fantatra koa fa isika izao,
Samy vahiny ka hody indray;
Indro! Ny namana lasa izao,
Lasa miandry antsika ary
Ao aminao, sns…

4. Ary isika, raha hiala aty,
Dia hotsenain’ireo havan-tsy foy;
Eny, hihaona mifaly indray
Ka tsy hisaraka mandrakizay.
Ao aminao, sns…