Home > 7.16 - Fahafatesana - fitsanganana amin'ny maty > 661 – He, lasa ny zaza malalan’ny fo!

661 – He, lasa ny zaza malalan’ny fo!

July 20th, 2009 toky

1. He, lasa ny zaza malalan’ny fo!
Atolotra ny tany ny tena ho lo.

2. Tsy maty anefa ny zaza, fa he,
Jesosy no milaza: Matory izy e!

3. Jesosy hamoha ny zaza indray,
Hiara-paly amin’anjelin’ny Ray.

4. Ka mba mionona, ry havana aty!
Ho hitanao ny zaza ao, an-danitra ary.