Home > 7.07 - Fanantenana > 518 – Rehefa vita ny asako ety

518 – Rehefa vita ny asako ety

July 9th, 2009 njakaprisca

1. Rehefa vita ny asako ety,
Ka ny fanahiko raisina ery,
Miara-mitoetra aminao,
Tomponay,
No hasambarako mandrakizay :

Fiv : Mandrakizay, sambatra re,
Azoko ilay fahasambarana be!

2. Rehefa ataoko veloma ny ety
Ka azoko ‘lay Paradisa ery,
Sady mahita ny tavan’ny Ray
No hasambarako mandrakizay :
sns…

3. Miombom-pahasamabarana ary
Amin’ireo olon-tiako taty
Ka tsy misaraka mandrakizay
No hasambarako mandrakizay :
No hasambarako mandrakizay :
sns…

Categories: 7.07 - Fanantenana