Home > 7.13 - Fangataham-pitahiana sy fiarovana > 606 – O, ry Raiko Izay mpandahatra

606 – O, ry Raiko Izay mpandahatra

July 19th, 2009 toky

1. O, ry Raiko Izay Mpandahatra!
Vato fantsika mafonja!
Aminao no mifahatra
Itony foko safotra onja.

Fiv : Ry Tsitoha ô! Mijere!
Ry Mpamonjy ô, mamonje!

2. He, manonja mafy loatra
Itony fiainako voafofo
Toa dia diso tafahoatra
Ireo ankaso izay milofo,
Ry Tsitoha, sns…

3. Nefa kosa tsy mamoy!
Izany foko manantena!
Fa ny masonao manjohy,
Iandrandrako famonjena.
Ry Tsitoha, sns…