Home > 7.13 - Fangataham-pitahiana sy fiarovana > 617 – Aza manadino ahy

617 – Aza manadino ahy

July 19th, 2009 toky

1. Aza manadino ahy,
Ry Mpihaino vavaka!
Aza mba manary ahy
Hanalavitra Anao;
Mitodiha ry Mpanjaka!
Ka Jereo ny olonao;
Aza manadino ahy,
Ry Mpihaino vavaka!

2. Hianao no fiereko,
Vatolampy, heriko!
Na kamboty aza aho,
Faly manana Anao;
Afa-tahotra ny foko,
Raha miandrandra Anao;
Aza manadino ahy,
Ry Mpihaino vavaka!

3. Eny Hianao no Raiko,
Ka hatoniko izao;
Nefa ny fahadalako
Aza mba heverinao;
0! ampifalio aho,
Ka ombay ny elatrao;
Aza manadino ahy,
Ry Mpihaino vavaka!

4. Tabataba lalandava
No mba hitako izao,
Ka izaho te-ho tonga
Ao am-pitsaharanao-,
Mitenena, ry Jehovah!
Mamalia ahy izao;
Aza manadino ahy,
Ry Mpihaino vavaka!