Home > 7.13 - Fangataham-pitahiana sy fiarovana > 618 – Eny, Raiko! Mba tariho

618 – Eny, Raiko! Mba tariho

July 19th, 2009 toky

1. Eny, Raiko! Mba tariho
Ny fanahin-janakao.
Ka ny saiko atodiho
Hankato ny teninao.
Zaza be fisiasia,
Tano re ny zanakao,
Dia taomy mba ho tia
Sy hanao ny sitrakao.

2. Eny, Raiko! Mba tsilovy
Ny alehan-janakao,
Ka tantano sy arovy
Mba hankany aminao;
Mora reraka ny aina
Raha tsy fahananao,
Ka tohano tsy halaina
Mba hanao ny sitrakao.

3. Eny, Raiko! Raha mafy
Izany tsorakazonao,
Ka ny aiko tsy mahahafy
Mba vonjeo ny zanakao;
Ka ny foko ‘zay adala
Mba ovay sy hazavao,
Dia taomy hahalala
Mba hanao ny sitrakao.

4. Eny Raiko! Mba tohano
Raha mihatra ny manjo,
Ka vimbino sy tantano
Tsy ho kivy re ny fo;
Raha tapitra ny aiko,
Raiko hody aminao;
Eny, ento aho, Raiko!
Fa izay no sitrakao.