Home > 7.08 - Finoana > 492 – Izaho mino ny Mpamorona

492 – Izaho mino ny Mpamorona

July 20th, 2009 prisca

1. Izaho mino ny Mpamorona,
Mpanao ny tany sy ny lanitra;
Izaho manam-panorenana,
Fa manan-dRay ary an-danitra.

2. Izaho mino ny Mpanavotra,
Ny rany masina no mamiko,
Ny momba Azy dia sambatra,
Ny diany no mba harahiko.

3. Inoako ny Mpanamasina
Mpananatro sy Masoandroko
Izaho omeny afo masina,
Mba ho madio ny fiainako

Categories: 7.08 - Finoana