Home > 7.09 - Fitiavana > 530 – Fitiavana ranovelona

530 – Fitiavana ranovelona

June 16th, 2009 nivo

1. Fitiavana rano velona,
Loharano lalina;
Ka miafina ao anatiny
Ny fiainan-danitra!

2. Fitiavana no nirahina
Avy tamin-Jehovah ;
O, mba raisonao, dia ho fantatrao
Ny fahasambarana.

3. Fitiavana didy tokana
Ary didy lehibe ;
Mitoera ao, hitoeranao
Amim-piadanam-be.

Categories: 7.09 - Fitiavana