Home > 7.06 - Ny fiainana ao amin'ny Kristy > 462 – Eo an-tananao, ry Raiko!

462 – Eo an-tananao, ry Raiko!

July 18th, 2009 eric

1. Eo an-tananao, ry Raiko!
No apetrako izao
Ny fiainako rehetra,
Mba tahio ny zanakao;
Marobe ny fahavalo
Ta-hamely ahy e;
Ry Jehovah, Ray Mpiaro!
Mba arovinao anie.

2. Raha mbola eto aho,
Zaza be fisiasia,
Tia ratsy noho ny soa,
Ka mandà ny Tompo tia;
Aza mba manary ahy,
Ry Mpamonjy tsy mandao!
Aza manalavitra ahy,
Andrao dia takona aminao.

3. Na ho lava, na ho fohy
No hiainako ety,
Tsy mba sitrako akory
Ny handà ‘zay tendrinao;
Raha, tonga anio ny andro
Izay handaozako ity,
Eo an-tànanao no tiako,
Raiso aho ho ary.

4. Eo an-tànanao, ry Raiko!
No apetrako izao
Aina, tena sy fanahy,
Mba vonjeo ny zanakao;
Ampianaro hahazaka
Fitondrana tianao;
Ilazao mba hahalala
Fa izao no sitrakao.

5. Eny, Raiko! mba valio
Izao fivavako izao,
E, jereo, ka mba tahio
Izaho miandrandra Anao;
Mba sasao ny ranao soa,
Dia hadio aho izao ;
Ry Mpamonjy! mihainoa
Ny mpanomponao izao.