Home > 7.06 - Ny fiainana ao amin'ny Kristy > 471 – He sambatra aho, Jeso

471 – He sambatra aho, Jeso

June 16th, 2009 manitra

1. He sambatra aho, Jeso
Raha miaraka aminao
Fa ny lalanao dia lavim-pahoriana
Ny ali-mampahory, ny raho-mitatao
Eo anilanao dia mody fitahiana,
Tano aho, Jeso, hiaraka aminao
Izay làlana ombako e ! mba hazavao

2. Izao no faniriako manetsika ny fo:
Ho sakaizanao mandrakizay doria
Na inona mihatra, na inona manjo,
Hianao no antenaiko hitantana ny dia,
O ! Avia, Jeso tano aho e!
Tantanonao ny diako Tompo mamonje !

3.Izay sakaizanao, Jeso, no ampoky ny soa,
Feno haravoana sy lavitra manjo;
Izay rehetra ilaina anananao tokoa,
Raha miaraka aminao,Mionona ny fo.
Sambatra aho Jeso, tretrika tokoa
Ravo ny fanahiko, toloranao ny soa.

4.Inona no mamiko mihoatra noho Hianao?
Tompo manan-kery sy loharanon-tsoa?
Izay zavatra ilaiko azoko aminao
Koa onenonao ny foko, ho lapanao tokoa
Manjakà, Jeso,ato am-poko Hianao,
Izay fahotako e! Ry Tompo, avelao.