Home > 7.05 - Ny fiovam-po - ny fiainam-baovao > 451 – Tompo ô! Tsy takatry ny saiko

451 – Tompo ô! Tsy takatry ny saiko

July 17th, 2009 tojo

1. Tompo ô! Tsy takatry ny saiko
Ny fitiavanao tsy nohajaiko
Kanjo io no hany antenaiko
Mba hamonjy ahy ‘zao
(hamonjy ‘zao)

Fiv : (Feo 1)
Tompo ô voababonao
Zanak’Andriamanitra
Mamy re!
‘Zany fitiavanao ry Jeso ô!
(Feo 2)
Tompo ô dia resinao ny foko ‘lay nanda
Voababonao tokoa tokoa
Ka nasandratrao ho zanak’Andriamanitra
Ho tarihinao an-danitra.
Mamy dia mamy re tsaroan’ny aiko ‘zao
Izany fitiavanao ry Jeso ô!

2. Ny fandavan-tenanao tsaroako,
Fa fandavan-tena nahitako
Ny fitiavanao izay inoako
Fa mambomba ahy izao.
(Mambomba izao)
Tompo ô, sns…

3. Ry Jesosy, tsy mba misy haiko
Afa-tsy manolotra ny aiko
Eo an-tananao ‘zay andrandraiko
Hampijoro ahy izao
(Hijoro izao)
Tompo ô, sns…