Home > 6.07 - Fandraisana ho mpandray > 293 – Izaho nentina nanatrika

293 – Izaho nentina nanatrika

July 20th, 2009 marc

1. Izaho nentina nanatrika
Ny Tompo sy ny fiangonana;
Ny ray sy reny niantoka
Hitaiza sy hitari-dalana.

2. Ka faly aho fa noraisina
Natao batisa mbola zaza re,
Nanaovam-panekena masina
Ho zanaky ny Tompo lehibe.