Home > 6.11 - Firavana > 331 – Mba soraty ao am-poko

331 – Mba soraty ao am-poko

August 5th, 2009 seheno

Mba soraty ao am-poko,
Jeso, ny Anaranao;
Mba arovy tsy haloto
Ny kasen’ny tananao.
Hianao, Jesosy ô!
No ho voninahitro;
Hianao, ry voahombo,
No Mpanjakako sy Tompo.

Categories: 6.11 - Firavana