Home > 6.11 - Firavana > 339 – Ry Jesosy mba ampio aho ho madio fo

339 – Ry Jesosy mba ampio aho ho madio fo

August 5th, 2009 seheno

Ry Jesosy mba ampio aho ho madio fo,
Raha mivily ahitsio hanarahako ny to.
Mba ampaherezo aho hanompoako Anao.
Raha ory iresaho mba hifikitra aminao.

Categories: 6.11 - Firavana