Home > 6.11 - Firavana > 340 – Tompo ô, mba hasoavy

340 – Tompo ô, mba hasoavy

August 5th, 2009 seheno

Tompo ô, mba hasoavy
Sy harovy izahay;
Tompo ô, mba aposahy
Aminay ny tavanao;
Tompo, mitodiha anay,
Dia hiadana izahay.
Ray sy Zanaka, Fanahy,
Mitahia anay, Amen!

Categories: 6.11 - Firavana