Home > 6.02 - Ny Sakramentan’ny batisa > 246 – Zazakely entinay mba hatao batisa

246 – Zazakely entinay mba hatao batisa

August 18th, 2009 haja

1. Zazakely entinay
mba hatao batisa izao,
Izy no atokanay
Sy atolotray Anao.

2. Rano tsy mba mahasoa,
Rano tsy mba mahadio;
Ka tahionao izy ‘zao,
Jeso ô, be indrafo!

3. Ary ny Fanahinao
Dia ataovy ao am-po
Mba hitarika azy, sao
Hisy loza izay hanjo.

4. Ry Jehovah be fitia!
Ry Jesosy Tomponay!
Ry Fanahy koa, avia
Mba handray ny zanakay!