Home > 6.02 - Ny Sakramentan’ny batisa > 250 – Atolotray hatao batisa

250 – Atolotray hatao batisa

August 18th, 2009 haja

1. Atolotray hatao batisa
Ny zanakay, Jesosy ô!
Irinay izy mba ho isan’ny
Zaza tezainao.

2. Izahay izao efa nifidy
Anao handray ny zanakay:
Ka raiso izy fa voavidy
Tamin’ny ranao koa.

3. Soraty izy mba handova
Ny lanitra fonenanao,
Ka ny fanahinao hanova
Ny fony ho Anao.

4. Tahio ny fahazazany
Ho fanorena-marina;
Ampianaro azy izany,
Mivavaka aminao.

5. Tantano izy mandra-pita,
Ho tonga ao an-danitra,
Ka aoka izy mba hahita
Anao an-dàlany.

6. Ka amin’ny fotoana feno,
Handaozany ity tany ity,
Omeo toky, iteneno:
“Ndeha hody, anaka.”