Home > 6.03 - Ny Sakramentan'ny Fanasan'ny Tompo > 263 – Mandrenesa ry sofina

263 – Mandrenesa ry sofina

July 19th, 2009 maeva

1. Mandrenesa ry sofina
Mifalia, ry fo
Ny feon’ny Filazantsara
Manatona anao

2. Ry olon’ota rehetra
Ry ory sy noana
Izay mameno ny kibony
Amin-java-poana

3. Jehovah no mamboatra
Izay mofon’aina
Ho an’izay rehetra
Mety hihinana

4. Kristy sy ny fitahiany
Izany mofo izany
Fa izy no mamelona
Ny maty mosary

5. Avia, ry mosarena
Ka manaràna fo
Ny mofon’aina tsy lany
Fa ampy ho anao!