Home > 6.03 - Ny Sakramentan'ny Fanasan'ny Tompo > 266 – Ry Jeso Tompo, Hianao

266 – Ry Jeso Tompo, Hianao

July 19th, 2009 maeva

1. Ry Jeso Tompo, Hianao
Isaorako tokoa izao,
Ny ranao sy ny tenanao
No nihinanako izao.

2. Ry foko faly, ambarao
Ny soa azonao izao;
Jesosy monina ao am-po,
Endrey ny hafaliako!