Home > 10 - Ny hiran'ny ankizy > 791 – Tonga ny hariva

791 – Tonga ny hariva

August 17th, 2009 nivo

1. Tonga ny hariva,
Ka ny aizina
Efa mba madiva
Ho mpanarona.

2. Jeso ô, tsinjovy,
Ka tahio izahay,
Eny, mba arovy
Handry fahizay!

3. Maniraha anjely
Mba hiambina
Ahy zazakely
Raha maizina.

4. Ary raha maraina
Mba fohazy indray
Ho madio sy tsara
Eo imasonao.