Home > 10 - Ny hiran'ny ankizy > 799 – Zaza sambatra tokoa

799 – Zaza sambatra tokoa

August 17th, 2009 nivo

1. Zaza sambatra tokoa,
Ry Jesosy, izahay,
Fa ny Tompo Zanahary
No mamelona anay.

2. Zaza sambatra tokoa,
Ry Jesosy, izahay,
Hianao nijaly mafy
Hanavotanao anay.

3. Zaza sambatra tokoa,
Ry Jesosy, izahay,
Ny Fanahy Mpanadio
Manamasina anay.

4. Zaza sambatra tokoa,
Ry Jesosy, izahay,
Fiarovanay tsy tohA
Hianao, ry Tomponay!