Home > 05 - Ny soratra masina, tenin'Andriamanitra > 212 – Velona sy mahery

212 – Velona sy mahery

July 12th, 2009 nivo

1. Velona sy mahery,
Ny Tenin’Andriamanitra
Ka na dorana aza
Dia tsy ho levona
Ny Sekoly Alahady
Dia mivelona aminy.

2. Sabatra roa lela
maranitra, manindrona,
Mampisaraka aina
Sy fanahy, tonona;
Fantany avokoa
Ny am-po miafina.

3. Hotsaraina isika,
Ka ilay Teny Velona
No hanavaka antsika
Ary koa hanavotra,
Koa minoa ny teny,
Teny fahasoavana.