Home > Fihirana Fanampiny > FF 49 – Mifona re ry Ray

FF 49 – Mifona re ry Ray

July 20th, 2009 lova

1. Mifona re ry Ray
Ireto zanakao
Fa diso izahay
Tsy mety ny natao

2. Ny ota sesilany,
Nandramana avokoa
Kanefa re izany
Ifonana tokoa

3. Izay rehetra hita
Natao fa tsy ho to
Izao ny ratsy vita
Nandrotika ny fo

4. Ry Jeso ô anio
Indreto izahay
Manaiky, ka fidio
Ho zanakao, ry Ray

5. Tsy tsapanay tokoa
Ny antranao ry Ray
Fa hay, ny zava-tsoa
Dia takona aminay !

6. Maniry fahafahana
Izao ‘ty fo madio
Ekeo ny fibebahana
Atolotray anio !

Isan’andininy:

Tompo ô! Vonjeo ‘zahay

Categories: Fihirana Fanampiny