Home > Fihirana Fanampiny > FF 6 – Ny teninao

FF 6 – Ny teninao

July 15th, 2009 lova

1. Ny teninao Jehovah Ray mahery
Izay nomenao anay
Dia teny tsara sady mampahery
Ka mampifaly ny fonay

Fiv : Ny teninao
Mofon’aina sakafo tokoa
Ny teninao
Ranon’aina satria foto-tsoa
Ny teninao no teny tsy mba maty
Maharitra mandrakizay

2. Soraty re ho velona ao anaty
Hitondra aina vaovao
Hitana ny finoana tsy ho faty
Ka hankatò ny didinao

Categories: Fihirana Fanampiny