Archive

Archive for the ‘8.05 – Amin’ny sakafo’ Category

728 – Atreho ny sakafonay

August 21st, 2009 fred Comments off

Atreho ny sakafonay,
Jehovah , Mpanome ny soa;
Velominao ny tenanay,
Ny sainay hatanjaho koa.

Categories: 8.05 - Amin'ny sakafo

727 – Andriananahary nikarakara anay

August 21st, 2009 fred Comments off

1. Andriananahary
Nikarakara anay,
Ka nampitsiry vary
Ho fivelomanay!
Ny haninay tahio
Ho tonga tanjakay,
Ny hevitray tariho
Mba hiadananay.

2. Ry Rainay ao ambony,
Misaotra Anao izahay,
Fa zava-tsoa itony
Izay nohaninay.
Ny zavatra rehetra
Dia manantena Anao,
Fa tsy mba misy fetra
Ny fitiavanao.

Categories: 8.05 - Amin'ny sakafo