635 – Aina no fetra ry Jesosy Tompo

1. Aina no fetra ry Jesosy Tompo
Izany no tenin’ity zanakao
Vonon-kanaraka Anao sy hanompo
Amin’ny mora sy sarotra hatao.

Fiv : Mandrakizay no tokimpanompoana
Mamin’ny olon’izay afakao.
Mandrakizay ekenay ho faneva
Ny holatrao nanavotana anay.

2. Na ny mangidy heverina ho mamy,
Raha miray aminao izahay,
Iza no tsy hahafoy ny ainy
Mba ho Anao Izay nisolo anay!
Mandrakizay, sns…

3. Hianao, ry Jeso! No ilay Kapiteny,
Izay hampandresy tokoa anay;
Ka raha Hianao, Tompo, no mba miteny,
Lasa izay mahakivy anay:
Mandrakizay, sns…

4. Vonon-kandeha na aiza na aiza,
Ireto mpanompo matoky Anao,
Na dia ny fahafatesana aza,
Tsy hahaleo anay mpianatrao:
Mandrakizay, sns…