280 – Ry Tompom-boninahitra

1. Ry Tompom-boninahitra
Jereonao izao
Ireto izay milahatra
Ho tena irakao
Ny fanasana fatratra
Omaninao izao
Ilà-mpitondra hafatra
Hamory izay hankao

2. Hitety sampan-dalana
Sy vohitra izahay
Hanetra fisakanana
Sy ady mahamay
Ka aoka hotafiana
Ny fiadianao
Fa tena fanafihana
Izay hatao izao

3. O, re Fanahy Masina
Monena aminay!
Ka aoka ho tanasina
Tokoa izahay
Fihino tsy hihemotra
Ataovy irakao
Manefa zava-tsarotra
Ho voninahitrao

4. Ry Tompom-boninahitra
Ny voninahitrao
No aoka mba hitaratra
An-tavanay izao
Ka raha ao an-danitra
Fomena-masinao
Dia mainka vao hamiratra
Ho voninahitrao