801 – Izaho dia zaza, malemy osa fo

1. Izaho dia zaza
Malemy, osa fo,
Fa na izany aza,
Mba ondrin’i Jeso.

2. Ary an-danitra Izy
Mitsinjo ahy koa,
Satria ny ankizy
Dia tiany tokoa.

3. Anefa koa akaiky
Jesosy mamiko,
Fa Izy dia manaiky
Ho eto amiko.

4. Manafa-tahotra ahy
Ny tsorakazony,
Manaisotra ahiahy
Ny fitiavany.

5. lzao tsy mbola hita
Ny endrik’Izy izay,
Fa raha ary am-pita
Ho tafahaona indray.