22 – Ry Rainay Izay namorona

1. Ry Rainay Izay namorona
Izao rehetra Izao,
Ny hita sy ny takona
Dia asan-tananao.

2. Ny volana aman-kintana,
Ny biby marobe.
Ny ala maitso mavana,
Hitsaoka Anao anie.

3. Ny tany sy ny lanitra,
Ny ranomasina,
Ireo tendrombohitra
Manolo-kasina.

4. Ny ory sy ny mpanana
Dia fototra iray,
Fa samy asan-tanana
Nataonao Tomponay

5. Dia saotra no atolotray
Anao, ka raisonao,
Fa fanomezan-ko anay
Ny asan-tànanao.