23 – Tsy misy zava-mahasoa

1. Tsy misy zava-mahasoa,
Andriamanitra ô!
‘Zay tsy nataonao ho anay
Mba hifalianay.

2. Tsy misy singan’ahitra,
Na ravin-kazo koa
Izay tsy amantaranay
Fa hendry Hianao.

3. Ny kintana mazava ery
Maneho avokoa
Fa sitrakao hanafaka
Ny aizina aminay.

4. Izay rehetra tazanay
Dia voninahitrao;
Izay rehetra takona
Milaza izany koa.

5. Ny tany sy ny lanitra
Nataon’ny herinao
Dia azo ianarana
Ny famindramponao.