30 – Paradisako, ry Jeso

1. Paradisako, ry Jeso,
Fifaliako Hianao;
Lanitry ny foko eto
Sy Edenako vaovao!

Fiv : Paradisa soan’ny foko
Eto an-tany Hianao;
Fanaperan-tsoako,
Ao an-danitra vaovao!

2. Volafotsy, volamena,
Vatosoako Hianao.
Zava-tsoako sy harena
Miafina ao an-danitra ao
Paradisa sns…

3. Zo sy hajako tokoa
Hianao, Mpanavotro,
Haingo sarobidy koa,
Satro-boninahitro.
Paradisa sns…

4. Zavatra rehetra ho ahy
Hianao, ry Jeso tia;
Fiainan’ny fanahy,
Fiadanako doria.
Paradisa sns…