25 – Andriamanitra hendry

1. Andriamanitra hendry
:,: Loharanon-tsaina :,:
:,: manolo-pahendrena
‘Zay manaiky Azy:,:

2. Andriamanitra mahay
:,: Izao rehetra izao :,:
Ka Izy no akana saina
Hahahendry antsika :,:

3. Ary isika mila saina
:,: Hanitsy antsika, :,:
:,: Amin’ny fianarana
Hanarahana Azy :,:

4. lzy no ihavian’
:,: Ny soa rehetra :,:
:,: Hiainana mandrakizay,
Ka Izy no omen-tsaotra :,: