2 – Misaora an’i Zanahary

1. Misaora an’i Zanahary
‘Zao olona tontolo izao;
Dia mankalazà Azy,
Fa anton’izao rehetra izao

2. Izay zavatra nomeny
Mahafaly, mahasoa;
Toy ny andro fararano,
Toy ny andro mipoaka.

3. Dia ampitomboy ny sainay
Hahalala ny teninao,
Hahafantatra marina
Izay sitraky ny fonao.