720 – Lany indray ny andro

1. Lany indray ny andro;
Hianao, ry Ray,
No ho masoandro
Sy ampinganay.

2. Be ny zava-tsoa
Azo taminao:
Ka misaotra koa
Izahay izao,

3. Andronay mandala
Toy ny rivotra:
Be ny fahavalo
Mampitahotra.

4. Jeso ô, Mpiandry,
Izaho ondrinao,
Aoka re mba handry
Eo an-tratranao.

5. Mpivahiny ihany
Izahay aty,
Ka mba te-ho any
Aminao ary.